Login to your account

Username
Password
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password
Verify password
Email
Verify email

Font Size

Cpanel

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΥΑΛ ΕΩΣ 100 ΔΟΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31.07.2017) παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το Δήμο, τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και τα νομικά πρόσωπα μέχρι και εκατό μηνιαίες δόσεις. Στη ρύθμιση εντάσσονται οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου (31-7-2017).

Α. Οι οφειλές αυτές μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία, αναλόγως να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις νόμιμες προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Β. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (31-7-2017) δηλαδή μέχρι 30-11-2017.

Γ. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

Δ. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Ε. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.

Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλλει τρείς (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών,

β) δεν υποβάλει στο Δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού Φ.Π.Α.

γ) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση

Στ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ισχύουν επιπλέον οι όροι ένταξης των αποφάσεων του Δ.Σ. της επιχείρησης οι όποιοι έχουν ως εξής:

-          ο λογαριασμός κατανάλωσης νερού να εκδίδεται στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου

-          στην περίπτωση ενοίκου, ρύθμιση γίνεται με τη συναίνεση του ιδιοκτήτη του ακινήτου που προσυπογράφει τον διακανονισμό

 Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται στην περίπτωση μη τήρησης του διακανονισμού και την καθυστέρηση  τριών (3) δόσεων, οπότε η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. δύναται να διακόψει την παροχή υδροδότησης και να απαιτήσει ολόκληρη την οφειλή εφάπαξ και έντοκα.

ΦΥΛΛΑΔΙΑ & ΕΝΤΥΠΑ

Δείτε φυλλάδια και εντυπο υλικό που έχει εκτυπώσει η ΔΕΥΑΛ για ενημέρωση των πολιτών ως προς την κατάσταση των εργων και των οικονομικών στοιχείων. Κατεβάστε τα αρχεία στον υπολογιστή σας.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Για την άμεση αναφορά βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης χρησιμοποιείστε τα τηλέφωνα:

2261026401

2261026402

6937155012 (Εκτός ωραρίου)

Επισής, μπορείτε να καταχωρήσετε ηλεκτρονικά την αναφορά σας εδώ