Login to your account

Username
Password
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password
Verify password
Email
Verify email

Font Size

Cpanel

Προκηρύξεις Έργων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΔΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)

Η ΔΕΥΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Διακηρύσσει Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΔΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 04/06/2019 και ώρα 12:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

δείτε αναλυτικά παρακάτω όλα τα απαραίτητα έγγραφα του διαγωνισμού

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ»
Εκτιμώμενης αξίας 44.500,00 Ευρώ (άνευ Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας διακήρυξης και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑ Λιβαδειάς στις 23-04-2019, ώρα 10:00 από την ΔΕΥΑ
Λιβαδειάς.

δείτε αναλυτικά παρακάτω όλα τα απαραίτητα έγγραφα του διαγωνισμού

Attachments:
Download this file (deyal_diktyo_apoxeteusis_koroneias.zip)deyal_diktyo_apoxeteusis_koroneias.zip[ ]8446 kB

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Η ΔΕΥΑ Λιβαδειάς προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά σε Ευρώ (€) για την: «Επέκταση Συστήματος Τηλεμετρίας και Ελέγχου Διαρροών Ύδρευσης Δήμου Λιβαδειάς».

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03/05/2019 και ώρα 12:00 και η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 09/05/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και υλικών καθώς και οι εργασίες ενσωμάτωσης τους, περιγράφονται στα τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών.

δείτε αναλυτικά παρακάτω όλα τα απαραίτητα έγγραφα του διαγωνισμού

Attachments:
Download this file (deyal_tilemetria.zip)deyal_tilemetria.zip[ ]10218 kB

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣYΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο τίτλος της σύμβασης είναι: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ»

Προθεσμίες:
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/03/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 04/04/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00

δείτε αναλυτικά παρακάτω όλα τα απαραίτητα έγγραφα του διαγωνισμού 

Ασφαλτόστρωση οδού Αθηνών από οδό Υψηλάντου έως οδό Βαλαωρίτου

H Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λιβαδειάς (ΔΕΥΑΛ) διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 2 α του Ν.4412/2016, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού Αθηνών από οδό Υψηλάντου έως οδό Βαλαωρίτου».

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11/02/2019, ημέρα Δευτέρα .και ώρα 10π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15/02/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10π.μ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261026401-2, ΦΑΞ επικοινωνίας 226102770, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Παναγιώτης Φιλοσοφόπουλος

δείτε αναλυτικά παρακάτω όλα τα απαραίτητα έγγραφα του διαγωνισμού 

Attachments:
Download this file (attachments_asfaltostrosi.zip)attachments_asfaltostrosi.zip[ ]7324 kB

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ», με προϋπολογισμό 39.600,00 (€) ΕΥΡΩ, άνευ Φ.Π.Α.. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών : α) κατηγορία Υδραυλικά, με προϋπολογισμό 39.600,00 (€) ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ ,απρόβλεπτα και αναθεώρηση. Το έργο απαλλάσσεται του ΦΠΑ
CPV: 45232130-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ομβρίων υδάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, επί της οδού δημάρχου Γ. Περγαντά , 32131 Λιβαδειά, μέχρι τις 29/11/2018. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22610-26401, 22610-27591, FAX επικοινωνίας 22610-27770, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Φιλοσοφόπουλος Παναγιώτης και Ζητουνιάτη Ελένη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4/12/ 2018, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 2α του Ν.4412/2016.

δείτε αναλυτικά παρακάτω όλα τα απαραίτητα έγγραφα του διαγωνισμού 

Attachments:
Download this file (files_deyal_omvria_kyriakiou.rar)files_deyal_omvria_kyriakiou.rar[ ]1178 kB

ΦΥΛΛΑΔΙΑ & ΕΝΤΥΠΑ

Δείτε φυλλάδια και εντυπο υλικό που έχει εκτυπώσει η ΔΕΥΑΛ για ενημέρωση των πολιτών ως προς την κατάσταση των εργων και των οικονομικών στοιχείων. Κατεβάστε τα αρχεία στον υπολογιστή σας.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Για την άμεση αναφορά βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης χρησιμοποιείστε τα τηλέφωνα:

2261026401

2261026402

6937155012 (Εκτός ωραρίου)

Επισής, μπορείτε να καταχωρήσετε ηλεκτρονικά την αναφορά σας εδώ