Login to your account

Username
Password
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password
Verify password
Email
Verify email

Font Size

Cpanel

Aνακοινώσεις / Δελτία Τύπου

Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΕΥΑΛ 2015 - 2019

Ο κ. Δ/ντης Υπηρεσιών, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δ.Σ:

  1. Τα άρθρα 203-207 του Ν. 3436/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α)
  2. Το άρθρο 2 του Π.Δ 89/2011 που τροποποίησε το Π.Δ 185/2007 «Όργανα και Διαδικασίες Κατάρτισης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ Α’ Βαθμού»
  3. Την παρ. 1 του άρθρου 266, τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 86 και την περιπτ. Β’ του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010)
  4. Την υπ’ αριθμ. 41179/04/11/2014 Υ.Α «Περιεχόμενο, Δομή και Τρόπος Υποβολής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ Α’ Βαθμού » (ΦΕΚ 2970/Β/4.11.2014)
  5. Την υπ’ αριθμ. 292/31-8-2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων «Έγκριση Α’ Φάσης (Στρατηγικός Σχεδιασμός) Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Λεβαδέων»
  6. Το άρθρο 5 «Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου αυτού » του Ν.1069/80 (ΦΕΚ Α 191) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσην Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως »

Το Δ.Σ., αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δ/ντη μετά από συζήτηση ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το τεύχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΔΕΥΑ Λιβαδειάς 2015 – 2019 όπως αυτό εμφανίζεται στο συνημμένο αρχείο .pdf

Attachments:
Download this file (ΩΠΚΧΟΕΒΜ-ΓΝ8.pdf)ΩΠΚΧΟΕΒΜ-ΓΝ8.pdf[Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΕΥΑΛ 2015 - 2019]875 kB

Έγκριση απολογισμού Εσόδων - Εξόδων Χρήσης 2015

Ο κ. Δ/ντής Υπηρεσιών, εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ όψη του Δ.Σ:

  1. τον Απολογισμό Εσόδων – Δαπανών για το έτος 2015
  2. το άρθρο 5 «Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου αυτού» του Ν. 1069/80. Στην συνέχεια κλήθηκε στην συνεδρίαση και ο Πρ/νος της Οικονομικής Υπηρεσίας

Στο σημείο αυτό πήρε το λόγο ο Πρ/νος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Στάμος, ο οποίος εξήγησε στα μέλη του Δ.Σ. όλους του κωδικούς και τα αντίστοιχα ποσά, τόσο για τα έσοδα όσο και για τις δαπάνες. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 5 του Ν.1069/80 και την εισήγηση του Πρ/νου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Στάμου Αναστάσιου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εγκρίνει τον Απολογισμό Εσόδων – Δαπανών του έτους 2015, όπως αναλυτικά δίνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο .pdf

Attachments:
Download this file (7Γ5ΧΟΕΒΜ-ΦΚ7.pdf)7Γ5ΧΟΕΒΜ-ΦΚ7.pdf[Έγκριση απολογισμού Εσόδων - Εξόδων Χρήσης 2015]184 kB

Εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μέσω διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ

Η ΔΕΥΑΛ ενημερώνει τους καταναλωτές της ότι απο τις 3/8/2015 για τη δική τους διευκόλυνση, μπορούν να εξοφλούν τους λογαριασμούς ύδρευσης, μέχρι και τη λήξη προθεσμίας πληρωμής τους, και μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ όπως αναλυτικά φαίνεται παρακάτω:

deyal banks2015

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ. 

Δελτίο τύπου για τα οικονομικά της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Σε απάντηση – ενημέρωση δημοσίευσης της 8/5/2015 στο viotia.blogspot.gr  με τον τίτλο «Αυτά είναι τα οικονομικά της  Δ.Ε.Υ.Α.Λ», για την πληρέστερη ενημέρωση – διευκρίνιση  των αναγνωστών έχουμε να παρατηρήσουμε τα πιο κάτω:

Κατ’ αρχάς το 2014 η Δ.Ε.Υ.Α.Λ «δεν μπήκε μέσα». Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και επιχορηγήσεων διαμορφώθηκαν σε 171.034,00 €. Για το λόγο αυτό τα χρηματικά της διαθέσιμα αυξήθηκαν από 443.220,24 € στις 31/12/2013 σε 609.094,46 € στις 31/12/2014, όπως παρουσιάζεται στον ισολογισμό της 31/12/2014 («IV. Διαθέσιμα»).

Ακόμη και τα έξοδα της διοικητικής λειτουργίας που αναφέρονται ως τεράστια, είναι μειωμένα σε σχέση με το 2013, 604.238,17 € το 2014 έναντι 711.122,11 € το 2013.

Το ζημιογόνο λογιστικό αποτέλεσμα των 52.511 € προκύπτει γιατί εισέρχονται οι αποσβέσεις, οι οποίες είναι καθαρά λογιστικές δαπάνες, σε αντίθεση με τις επιχορηγήσεις που αφορούν εισπραχθέντα ποσά για την εκτέλεση των έργων.

Να σημειωθεί μάλιστα ότι μέχρι και τη χρήση 2013 οι ΔΕΥΑ απαλλάσσονταν της φορολογίας εισοδήματος, ενώ από τη χρήση 2014 με τον νέο Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013) τα καθαρά κέρδη  της επιχείρησης φορολογούνται για πρώτη φορά με συντελεστή 26% και με επιπλέον προκαταβολή  80% επί του κύριου φόρου για το επόμενο έτος.

Όσον αφορά τις οφειλές παρελθόντων ετών ποσού 922.208 €, αποτελούν συσσωρευμένες οφειλές με έναρξη πλέον των δύο (2) δεκαετιών, οι οποίες αφενός δεν είναι σε θέση να εισπραχθούν και αφετέρου δεν επιτρέπεται η διαγραφή τους από το νόμο (υπάρχει απόρριψη σχετικού αιτήματος από την Γ.Γ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας).

Οι οφειλές αυτές έχουν διαμορφωθεί από οφειλές σχολείων κυρίως, εκκλησιών και άλλων δημοτικών – δημόσιων οργανισμών μέχρι το 2010. Από το 2010 και μετά οι οφειλές έχουν σχεδόν σταθεροποιηθεί που σημαίνει ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Λ εισπράττει τους λογαριασμούς. Συγκεκριμένα από 911.121 € το 2010 έχουν διαμορφωθεί στις 922.208 € το 2014.

Περισσότερα...

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων έτους 2014

6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2015

Ο κ. Δ/ντής Υπηρεσιών, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ όψη του Δ.Σ. τον Απολογισμό Εσόδων - Δαπανών για το έτος 2014,και κλήθηκε στην συνεδρίαση και ο Πρ/νος της Οικονομικής Υπηρεσίας. Στο σημείο αυτό πήρε το λόγο ο Πρ/νος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Στάμος, ο οποίος εξήγησε στα μέλη του Δ.Σ. όλους του κωδικούς και τα αντίστοιχα ποσά, τόσο για τα έσοδα όσο και για τις δαπάνες. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Πρ/νου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Στάμου Αναστάσιου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εγκρίνει τον Απολογισμό Εσόδων – Δαπανών του έτους 2014, όπως αναλυτικά δίνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο .pdf

Attachments:
Download this file (ΩΠ4ΚΟΕΒΜ-ΧΘΚ.pdf)ΩΠ4ΚΟΕΒΜ-ΧΘΚ.pdf[Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων έτους 2014]174 kB

Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης 2014

6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2015

Ο κ. Δ/ντής Υπηρεσιών, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψη του Δ.Σ τον Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης 2014, όπως προέκυψαν από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης. Στη συνέχεια το Δ.Σ, αφού ενημερώθηκε από τον πρ/νο της Οικονομικής Υπηρεσίας αναλυτικά, όσο για τους λογαριασμούς των αποτελεσμάτων του Ενεργητικού και του Παθητικού, όσο και όλους τους λογαριασμούς των αποτελεσμάτων, μετά από συζήτηση ομόφωνα:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εγκρίνει τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα χρήσης για το έτος 2014, όπως αναλυτικά δίνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο .pdf

Attachments:
Download this file (77Α4ΟΕΒΜ-ΩΤΜ.pdf)77Α4ΟΕΒΜ-ΩΤΜ.pdf[Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης 2014]168 kB

ΦΥΛΛΑΔΙΑ & ΕΝΤΥΠΑ

Δείτε φυλλάδια και εντυπο υλικό που έχει εκτυπώσει η ΔΕΥΑΛ για ενημέρωση των πολιτών ως προς την κατάσταση των εργων και των οικονομικών στοιχείων. Κατεβάστε τα αρχεία στον υπολογιστή σας.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Για την άμεση αναφορά βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης χρησιμοποιείστε τα τηλέφωνα:

2261026401

2261026402

6937155012 (Εκτός ωραρίου)

Επισής, μπορείτε να καταχωρήσετε ηλεκτρονικά την αναφορά σας εδώ