Δελτίο Τύπου 26.05.2011

Υπεγράφη από τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ κ. Σεραφείμ Λαμπριτζή το Σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 2.741.200,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α). Τα έργα αφορούν την κατασκευή δικτύου ακαθάρτων υδάτων (συλλογή και μεταφορά αστικών λυμάτων προς την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λιβαδειάς) στο Λαφύστιο και στη Λιβαδειά (κυρίως στην περιοχή του Ζαγαρά), συνολικού μήκους 10.480 μέτρων.

 

Αναμένεται άμεσα η υπογραφή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης από την Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κα Καλλιόπη Γερακούδη.

Ο Διευθυντής Υπηρεσιών

Χρήστος Μπίμης