ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (ΔΕΥΑΛ)

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λιβαδειάς, που εδρεύει στη Λιβαδειά της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

Κωδικός Θέσης Υπηρεσία Έδρα Υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης Αριθμός Ατόμων
100 ΔΕΥΑ Λιβαδειάς Δήμος
Λεβαδέων, Π.Ε. Βοιωτίας
ΤΕ Λογιστών 8 μήνες 1
101 ΔΕΥΑ Λιβαδειάς

Δήμος
Λεβαδέων, Π.Ε. Βοιωτίας

ΤΕ Μηχανολόγων
Μηχανικών

8 μήνες 1
102 ΔΕΥΑ Λιβαδειάς

Δήμος
Λεβαδέων, Π.Ε. Βοιωτίας

ΔΕ Διοικητικός 8 μήνες 2
103 ΔΕΥΑ Λιβαδειάς

Δήμος
Λεβαδέων, Π.Ε. Βοιωτίας

ΥΕ Εργατών
Ύδρευσης-
Αποχέτευσης

8 μήνες 2

δείτε αναλυτικά παρακάτω όλα τα σχετικά έγγραφα

Attachments:
Download this file (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ.1_2021 ΜΕ ΑΔΑ-6ΧΓΕΟΕΒΜ-Χ7Υ.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ.1_2021 ΜΕ ΑΔΑ-6ΧΓΕΟΕΒΜ-Χ7Υ.pdf[ ]716 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ.doc)ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ.doc[ ]137 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ.doc)ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ.doc[ ]133 kB
Download this file (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ ΤΗΣ 10.06.2021.pdf)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ ΤΗΣ 10.06.2021.pdf[ ]911 kB
Download this file (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ  17_05_2021.pdf)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 17_05_2021.pdf[ ]333 kB