Στοιχεία Δραστηριότητας της ΔΕΥΑΛ 2020 (κατά το άρθρο 19 του Ν.1069/80)

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ΔΕΥΑΛ Χρήσης 2020 

Attachments:
Download this file (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2020 ΔΕΥΑΛ.pdf)ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2020 ΔΕΥΑΛ.pdf[ ]695 kB
Download this file (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2020 ΔΕΥΑΛ.pdf)ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2020 ΔΕΥΑΛ.pdf[ ]192 kB
Download this file (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 ΔΕΥΑΛ.pdf)ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 ΔΕΥΑΛ.pdf[ ]276 kB
Download this file (ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ 2020 ΔΕΥΑΛ.pdf)ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ 2020 ΔΕΥΑΛ.pdf[ ]190 kB
Download this file (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2020 ΔΕΥΑΛ.pdf)ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2020 ΔΕΥΑΛ.pdf[ ]424 kB