ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Μίσθωση μηχανήματος έργου (τύπου J.C.B.) για το έτος 2021».

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (ΔΕΥΑΛ) διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του Ν.4412/2016, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών: «Μίσθωση μηχανήματος έργου (τύπου J.C.B.) για το έτος 2021».

δείτε παρακάτω το σχετικό έγγραφο

Attachments:
Download this file (PROKIRIKSI_JCB_21PROC008060675.pdf)PROKIRIKSI_JCB_21PROC008060675.pdf[ ]440 kB