ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (ΔΕΥΑΛ)

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λιβαδειάς, που εδρεύει στη Λιβαδειά Ν. Βοιωτίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα Υπηρεσίας Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

100 ΔΕΥΑ Λιβαδειάς

Δήμος Λεβαδέων, Ν. Βοιωτίας

ΤΕ Λογιστών 8 μήνες 1
101 ΔΕΥΑ Λιβαδειάς Δήμος Λεβαδέων, Ν. Βοιωτίας ΔΕ Διοικητικός 8 μήνες 2
102 ΔΕΥΑ Λιβαδειάς Δήμος Λεβαδέων, Ν. Βοιωτίας

ΥΕ Εργατών Ύδρευσης - Αποχέτευσης

8 μήνες 3

δείτε αναλυτικά παρακάτω όλα τα σχετικά έγγραφα

Attachments:
Download this file (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1_2020 ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΣΕΠ ΜΕ ΑΔΑ_ΨΘΟ7ΟΕΒΜ-ΒΤΥ.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1_2020 ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΣΕΠ ΜΕ ΑΔΑ_ΨΘΟ7ΟΕΒΜ-ΒΤΥ.pdf[ ]233 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6.pdf)ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6.pdf[ ]401 kB
Download this file (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019.pdf)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019.pdf[ ]870 kB
Download this file (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ  20_05_2020.pdf)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 20_05_2020.pdf[ ]331 kB