Στοιχεία Δραστηριότητας της ΔΕΥΑΛ 2019 (κατά το άρθρο 19 του Ν.1069/80)

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ΔΕΥΑΛ Χρήσης 2019

Attachments:
Download this file (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2019 ΔΕΥΑΛ.pdf)ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2019 ΔΕΥΑΛ.pdf[ ]231 kB
Download this file (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2019 ΔΕΥΑΛ.pdf)ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2019 ΔΕΥΑΛ.pdf[ ]191 kB
Download this file (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΔΕΥΑΛ.pdf)ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΔΕΥΑΛ.pdf[ ]263 kB
Download this file (ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΠΑΓΙΩΝ 2019  ΔΕΥΑΛ.pdf)ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 2019 ΔΕΥΑΛ.pdf[ ]175 kB
Download this file (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2019 ΔΕΥΑΛ.pdf)ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2019 ΔΕΥΑΛ.pdf[ ]423 kB