ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 & 2020»

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λιβαδειάς έχοντας υπόψη :

α. το υπ’ αριθ. πρωτ. Οικ.4443/48157/17-03-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
β. τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3919/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
γ. τον Ν.1069/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
δ. την υπ’ αρ. 51/2020 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.(ΑΔΑ: ΩΡΛ0ΟΕΒΜ-ΕΓ1)

Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσίας «Τακτικού οικονομικού ελέγχου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για τα έτη 2019 και 2020», με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Attachments:
Download this file (ΔΕΥΑΛ-ΠΡΟΣΚΛ.ΕΚΔΗΛ.ΕΝΔΙΑΦ.ΓΙΑ ΟΡΚΩΤΟΥΣ 2019-2020.pdf)ΔΕΥΑΛ-ΠΡΟΣΚΛ.ΕΚΔΗΛ.ΕΝΔΙΑΦ.ΓΙΑ ΟΡΚΩΤΟΥΣ 2019-2020.pdf[ ]114 kB