ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Υλοποιήθηκε έργο εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας με την μέθοδο βελτιστοποίησης ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος στο Αντλιοστάσιο της Κρύας του Δήμου Λεβαδέων.

Σύμφωνα με την μελέτη του έργου θα εξοικονομηθούν 33.818 kWh και θα μειωθεί η εκπομπή CO2 κατά 37,2 τόνους σε ετήσια βάση.

Δείτε εδώ ζωντανά: http://deyal.redex.gr/