Παράταση ρύθμισης οφειλών προς Δήμο Λεβαδέων και ΔΕΥΑΛ

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων πολιτών προς τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα, για ευνοϊκή ρύθμιση Ν.4611/2019 των οφειλών τους προς τους ΟΤΑ έως το τέλος του χρόνου, με τροπολογία που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (145/τ.Α’/30-9-2019). Ειδικότερα, διευκρινίζεται πως για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και τις 29 Νοεμβρίου του 2019, οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για υπαγωγή στην ευνοϊκή ρύθμιση έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2019

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έληγε στις 17 Σεπτεμβρίου 2019 και αφορούσε οφειλές που είχαν βεβαιωθεί ως τις 17 Ιουλίου 2019.

 

Στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 υπάγεται το σύνολο των οφειλών κάθε κατηγορίας, μετά από αίτηση του οφειλέτη στην ταμειακή υπηρεσία.

Οι οφειλές μπορούν να καταβληθούν εφάπαξ ή σε 2 έως 100 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν και ειδικότερα:

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση των άρθρων 110-117 του Ν. 4611/2019 (όπως τροποποιήθηκαν) η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.