ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προθεσμίας για την υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019

Η ΔΕΥΑΛ ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, για την πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - Ανακοίνωση υπ.αριθμ.ΣΟΧ .1/2019, είναι 10 ημέρες και αρχίζει από 2 Οκτωβρίου 2019 και λήγει στις 11 Οκτωβρίου 2019 (2/10/2019 - 11/10/2019).