Εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μέσω διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ

Η ΔΕΥΑΛ ενημερώνει τους καταναλωτές της ότι απο τις 3/8/2015 για τη δική τους διευκόλυνση, μπορούν να εξοφλούν τους λογαριασμούς ύδρευσης, μέχρι και τη λήξη προθεσμίας πληρωμής τους, και μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ όπως αναλυτικά φαίνεται παρακάτω:

deyal banks2015

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ.