Τιμολόγιο ύδρευσης, αποχέτευσης & λοιπών υπηρεσιών

Η τιμή του νερού για την πόλη της Λιβαδειάς και τους οικισμούς Ανάληψη, Ελικώνα, Πέρα Χωριό, Τσουκαλάδες έχει ως εξης:

Πάγιο (μηδενική κατανάλωση): 16,86 ευρώ /τρίμηνο

Πραγματική κατανάλωση:

Ενδεικτικός πίνακας με παραδείγματα χρέωσης:

Κατανάλωση(Μ3) Χρέωση (€) 
30 31,25
50 57,21
80 103,88
100 134,98
150 230,13

Πολύτεκνοι: Εκπτωση 50% στις πιο πάνω πραγματικές καταναλώσεις.

ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 15%


 

Η τιμή του νερού για τους οικισμούς Λαφυστίου και Ρωμέικου έχει ως εξης:

Πάγιο (μηδενική κατανάλωση): 10,90 ευρώ /τρίμηνο

Πραγματική κατανάλωση:

ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ 50%


 

Η τιμή του νερού για όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων της πόλης της Λιβαδειάς (πλην όσων ανήκουν στο Δήμο) έχει ως εξης:

Πάγιο (μηδενική κατανάλωση): 16,86 ευρώ /τρίμηνο

Πραγματική κατανάλωση:

ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  15%


 

Η τιμή του νερού για τους οικισμούς Δαύλειας, Παρορίου και Μαυρονερίου έχει ως εξης:

Πάγιο (μηδενική κατανάλωση): 3 ευρώ /τρίμηνο

Πραγματική κατανάλωση:

Πολύτεκνοι: Εκπτωση 50% στις πιο πάνω πραγματικές καταναλώσεις.

ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΔΑΥΛΕΙΑΣ  15%


 

Η τιμή του νερού για τους οικισμούς Χαιρωνείας, Θουρίου, Ακοντίου, Αγ. Βλασίου, Ανθοχωρίου, Προσηλίου, Πρ. Ηλία και Βασιλικών έχει ως εξης:

Πάγιο (μηδενική κατανάλωση): 3 ευρώ /τρίμηνο

Πραγματική κατανάλωση:

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   


 

Η τιμή του νερού για τον οικισμό Αγ. Γεωργίου έχει ως εξης:

Πάγιο (μηδενική κατανάλωση): 3,81 ευρώ /τρίμηνο

Πραγματική κατανάλωση:

Πολύτεκνοι: Εκπτωση 50% στις πιο πάνω πραγματικές καταναλώσεις.

Πάγιο αποχέτευσης (όπου υφίσταται):

3,52 ευρώ /τρίμηνο για κατοικίες

7,34 ευρώ /τρίμηνο για καταστήματα


 

Η τιμή του νερού για τους οικισμούς Αγ. Τριάδας, Αγ. Αθανασίου, Αλαλκομενέ, Αγ. Παρασκευής και Αγ. Άννας έχει ως εξης:

Πάγιο (μηδενική κατανάλωση): 3,70 ευρώ /τρίμηνο

Πραγματική κατανάλωση:

Πολύτεκνοι: Εκπτωση 50% στις πιο πάνω πραγματικές καταναλώσεις.

Πάγιο αποχέτευσης Αγ. Τριάδας (όπου υφίσταται):

3,52 ευρώ /τρίμηνο 


 

Η τιμή του νερού για τον οικισμό Κορώνειας έχει ως εξης:

Πάγιο (μηδενική κατανάλωση):3,00 ευρώ /τρίμηνο

Πραγματική κατανάλωση:

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 


 

Η τιμή του νερού για τον οικισμό Κυριακίου έχει ως εξης:

Πάγιο (μηδενική κατανάλωση): 5,50 ευρώ /τρίμηνο για κατοικίες

Πάγιο (μηδενική κατανάλωση): 7,34 ευρώ /τρίμηνο για καταστήματα

Πραγματική κατανάλωση:

Πολύτεκνοι: Εκπτωση 50% στις πιο πάνω πραγματικές καταναλώσεις.

Πάγιο αποχέτευσης: 5,50 ευρώ /τρίμηνο 

ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  20%


 

Η τιμή του νερού για τους οικισμούς  Καριότι, Ταρσού και Παναγ. Καλαμιώτισσας έχει ως εξης:

Πάγιο (μηδενική κατανάλωση): 5,50 ευρώ /τρίμηνο

Πραγματική κατανάλωση:

Πολύτεκνοι: Εκπτωση 50% στις πιο πάνω πραγματικές καταναλώσεις (μόνο εφόσον το ακίνητο είναι πρώτη κατοικία και ο καταναλωτής δεν έχει άλλο υδρόμετρο στο όνομά του με μειωμένο τιμολόγιο).

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 


 

Για τη τιμή του νερού στις υπηρεσίες του Δημοσίου ισχύει το ειδικό τιμολόγιο σύμφωνα με την αριθμό 7/2010 απόφαση του Δ.Σ.


 

XΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΡΟΥΝΟΥ

Η τιμή του νερού για τις ανάγκες των εργολάβων Δημοσίων Έργων και λοιπών πελατών που δεν διευκολύνονται από τα δίκτυα ύδρευσης που υπάρχουν ορίζεται στα 3,60 ευρώ/μ3 πλέον ΦΠΑ 13%