Τέλη σύνδεσης

stories.info-icon-5nsp 240

1.3. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1.3.1. Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο:
1.3.1.1.Εντός σχεδίου: 230,00ευρώ/υδρόμετρο από 242,62-μείωση 5,20%).
1.3.1.2. Εκτός σχεδίου: 535,00/υδρόμετρο ( από 596,11 –μείωση 10,25%).
1.3.2. Τέλος διακοπής και επανασύνδεσης
1.3.2.1. Με αίτηση : 9,00 ευρώ ( από 10,08 –μείωση 10,70%)
1.3.2.2. Λόγω οφειλής : 15 ευρώ (από 20,17-μείωση 25,63%)
1.3.3. Εργατοτεχνικά
10,50 ευρώ/ώρα (από 13,15 – μείωση 20,15%)
1.3.4. Επαναφορά (αποκατάσταση οδού)
20,00 ευρώ/μ2 (από 23,70 – μείωση 15,61%)
1.3.5. Ογκομέτρηση υδρομέτρου
20,00 ευρώ ( από 26,00 – μείωση 23,08%)
1.3.6. Κομπρεσέρ ΔΕΥΑΛ
17,50 ευρώ /ώρα ( από 22.24 – μείωση 21,30%)
1.3.7. Μηχανήματα τρίτων (τσάπα JCB , σφυρί, κομπρεσέρ κ.λ.π.)
Σύμφωνα με την προσφορά – χρέωση του ιδιοκτήτη και την εγκριτική
απόφαση του Δ.Σ.
ΑΔΑ: Β4Π7ΟΕΒΜ-ΑΣ0
2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
2.1. ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
15% επί της πραγματικής κατανάλωσης νερού (από 50%).
2.2. ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ:
2.2.1. Νέες οικοδομές (που για πρώτη φορά θα συνδεθούν με το δίκτυο):
2.2.1.1. Τα πρώτα 100 μ2 της οικοδομής προς 2,5 ευρώ/μ2 (από 2,65 -
μείωση 5,66%)
2.2.1.2. Τα υπόλοιπα μ2 προς 6,00ευρώ/μ2 (από 6,54 - μείωση 8,26%)
2.2.2. Παλιές οικοδομές (που έχει γίνει η σύνδεση και έχει καταβληθεί το τέλος
για ένα τμήμα της οικοδομής προς 6,00 ευρώ/μ2 ( από 6,54 -μείωση 8,26%)
2.3. ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
2.3.1. Με «μικρό αποφρακτικό»
Μέχρι 10 μέτρα 120,00 ευρώ (από 135,00 - μείωση 11,11%)
Τα επιπλέον των 10 μέτρων 10,70 ευρώ / μέτρο ( από 11,91 - μείωση
10,16%)
2.3.2. Με «μεγάλο αποφρακτικό»
2.3.2.1. Για την περιοχή του Δήμου Λιβαδειάς:
2.3.2.1.α. Εντός ωραρίου εργασίας (7.00 π.μ.-15.00μ.μ.50,00/ώρα (από
55,00 - μείωση 9,10%)
2.3.2.1.β. Εκτός ωραρίου 63,00 ευρώ/ώρα (από 70,00 - μείωση 10%)
2.3.2.2. Για την περιοχή εκτός Δήμου Λιβαδειάς:
2.3.2.2.α. Εντός ωραρίου εργασίας (7.00 π.μ. -15.00 88,00 ευρώ/ώρα
(από 93,00 - μείωση 5,34%)
2.3.2.2.β. Εκτός ωραρίου εργασίας 110,00 ευρώ /ώρα (από 117,00 -μείωση
5,98%)
Η κοστολόγηση της ωριαίας αποζημίωσης αρχίζει από το χρόνο
αναχώρησης του μηχανήματος από τη ΔΕΥΑΛ μέχρι το χρόνο επιστροφής στον
αντίστοιχο χώρο.
2.4. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2.4.1. Δαπάνη διακλάδωσης
Τιμή μονάδος 115,00 ευρώ/μέσο πλάτος του δρόμου με ελάχιστη
χρέωση τα 3 μέτρα ( από 128,00 - μείωση 10,16%)
2.4.2. Φρεάτιο
150,0 ευρώ (από 191,00 ευρώ - μείωση 21,45%)
3. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Στο κόστος σύνδεσης, μετατόπισης, αντικατάστασης, απόφραξης κ.λ.π.
εργασιών με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης θα παρέχεται έκπτωση 5%
εφ’ όσον το σύνολο του λογαριασμού θα εξοφληθεί ολοσχερώς.
Η πιο πάνω έκπτωση δεν χορηγείται σε κοστολόγια που το σύνολο (μαζί με το
ΦΠΑ) δεν υπερβαίνει τα 120,00 ευρώ ( από 128,50-μείωση 6,60%)