ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «Μίσθωση μηχανήματος έργου (J.C.B.) για τα έτη 2022- 2023»

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (ΔΕΥΑΛ) διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 του Ν.4412/2016, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας: «Μίσθωση μηχανήματος έργου (J.C.B.) για τα έτη 2022- 2023».

δείτε παρακάτω το σχετικό έγγραφο

Attachments:
Download this file (DIAKHRYKSH_JCB_22PROC010358442.pdf)DIAKHRYKSH_JCB_22PROC010358442.pdf[ ]2809 kB