Ασφαλτόστρωση οδού Αθηνών από οδό Υψηλάντου έως οδό Βαλαωρίτου

H Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λιβαδειάς (ΔΕΥΑΛ) διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 2 α του Ν.4412/2016, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού Αθηνών από οδό Υψηλάντου έως οδό Βαλαωρίτου».

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11/02/2019, ημέρα Δευτέρα .και ώρα 10π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15/02/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10π.μ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261026401-2, ΦΑΞ επικοινωνίας 226102770, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Παναγιώτης Φιλοσοφόπουλος

δείτε αναλυτικά παρακάτω όλα τα απαραίτητα έγγραφα του διαγωνισμού 

Attachments:
Download this file (attachments_asfaltostrosi.zip)attachments_asfaltostrosi.zip[ ]7324 kB