ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ», με προϋπολογισμό 39.600,00 (€) ΕΥΡΩ, άνευ Φ.Π.Α.. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών : α) κατηγορία Υδραυλικά, με προϋπολογισμό 39.600,00 (€) ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ ,απρόβλεπτα και αναθεώρηση. Το έργο απαλλάσσεται του ΦΠΑ
CPV: 45232130-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ομβρίων υδάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, επί της οδού δημάρχου Γ. Περγαντά , 32131 Λιβαδειά, μέχρι τις 29/11/2018. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22610-26401, 22610-27591, FAX επικοινωνίας 22610-27770, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Φιλοσοφόπουλος Παναγιώτης και Ζητουνιάτη Ελένη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4/12/ 2018, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 2α του Ν.4412/2016.

δείτε αναλυτικά παρακάτω όλα τα απαραίτητα έγγραφα του διαγωνισμού 

Attachments:
Download this file (files_deyal_omvria_kyriakiou.rar)files_deyal_omvria_kyriakiou.rar[ ]1178 kB